Gyakran találtam olyan ásványfajokat, melyeket addig még soha senki…” Olyan információkat kívánunk itt és most közzétenni, mely eddig csak kevesek számára (egyfajta „zárt körben” vagy kizárólag szaklapokban) voltak elérhetõek. Kövecses-Varga Lajosnak köszönhetõen itt az ásványgyûjtõ blogban most lehetõség nyílik mindenki számára (természetesen ingyen és bérmentve), hogy okuljon és még több tipphez, információhoz jusson.
A mordenit

mordenit üregkitöltés Mn-kalcittal-Sziné.JPG

Bõven van mit írnom, hiszen az utóbbi évtized alatt sok régen nem vizsgált lelõhelyre sikerült eljutnom. Gyakran találtam olyan ásványfajokat, melyeket még soha senki egyetlen irodalomban és szaklapban nem említett a vidék lelõhelyeirõl - annak ellenére, hogy az elõfordulás gyakori volt (!) és a méretbeli megjelenés sem mikroszkopikus.
A fõcímben említett vidék területi elnevezését velem együtt többen használták már írásaikban az utóbbi években. A Nagybánya központú bányavidéknek, az elnevezés földrajzi helytelensége ellenére, nehéz jobb összefoglaló nevet találni. Cikkem fõcímében azonban használata azért helyes, mert a bemutatott mordenit lelõhelyek az egykori Szatmár Vármegye területén voltak.
Turc bányahelye

mordenit-Turc

Elsõként az ásvány Turc bányahelyen való elõfordulását szeretném ismertetni. Magáról a lelõhely bõvebb bemutatásától, az elõforduló ásványok gyûjtési lehetõségérõl, valamint a vidék egyéb leírásától itt helyhiány miatt el kell tekintenem. Aki bõvebben érdeklõdne ezek után , a GEODA 1995. évf. 1. számában megjelent cikkembõl ill. a 120 lelõhely a Kárpátokból címû könyvbõl tájékozódhat. (csinálunk egy linket neki a blogon belül, hogy: itt).

Forrás és a cikk további része: http://asvanygyujto.blog.hu/

Átvéve: 2011.05.27.
Kovács Pál