Ajánlatok
A tisztaság és csillogás jelképe: a kvarcSorozatunk elsõ részében a kvarccal ismerkedünk.
Kristálytiszta, kristálycukor, kristálygömb, kristályvíz, ólomkristály, kvarcóra, kvarclámpa. Naponta olvassuk, mondjuk, használjuk ezeket a szavakat, de nem tudjuk, hogy a bennük szereplõ kristály és kvarc szórészek honnan erednek. Pedig mindkettõ egy olyan ásványhoz kapcsolódik, amelyet homokként, kavicsként Magyarországon is mindenki ismer. Ez a kvarc.
Kvarc ("Herkimer gyémánt"), Herkimer, New York, USA. Képszélesség: 5 cm. Az ELTE TTK Természetrajzi Múzeum gyûjteményébõl.Részletesebben: http://www.origo.hu/tudomany/20071014-a-tisztasag-es-csillogas-jelkepe-a-kvarc.html

Új ásványt fedeztek fel magyar kutatók.Magyar mineralógusok új ásványt fedeztek fel. Az ásványt Koch Sándorról, a Szegedi Egyetem egykori nemzetközi hírû ásványtanprofesszoráról kochsándoritnak nevezték el.
A nagyközönségnek a napokban bemutatott kochsándorit a mányi szénbánya meddõhányóján került elõ még 2004-ben. A tudományos feldolgozás után 2005-ben nyújtották be elfogadásra a Nemzetközi Ásványtani Szövetség (IMA) Új Ásványok és Ásványnevek Bizottságához, majd elõször a kanadai The Canadian Mineralogist címû vezetõ szaklapban közöltek róla cikket 2007 nyarán.

Az új ásvány egy víztartalmú kalcium-alumínium-karbonát. Hófehér, 0,5-1,5 mm-t elérõ, tûs kristályokból felépülõ, selyemfényû, gömbös halmazokként fordult elõ a mányi széntelepen (Tatabányai-szénmedence). A szénbánya meddõhányóján 2007 tavaszáig volt lehetõség a gyûjtésére, ezután a meddõhányót rekultiválták. A kutatók mintegy 1000 példányt gyûjtöttek be.

A kochsándorit a széntelep létrejötte után keletkezett, legalább néhány millió éves. Rendszertanilag a dresserit nevû ásványhoz áll közel - rokon ásványokat Kanadában és Ausztráliában írtak le.
Kochsándorit tûs kristályokból álló gömbös halmaza (elektronmikroszkópos felvétel)

KochSándorit


Jelenleg kb. 4200 ásványt ismerünk, évente közel 40 újat fedeznek fel a kutatók. A történelmi Magyarország területén több mint 30 új ásványt írtak le; legutóbb 2006-ban leltek új ásványra Nagybörzsöny környékén. Több magyar tudós nevét is viselik ásványok, így Krenner József ásványtantudósét és Klebelsberg Kunóét is. Egy új ásványnak tudományos értéke van, piaci értéke általában nem sok.Kövecses-Varga Lajos, a kochsándorit felfedezõje, kezében egy kristályokat tartalmazó barnaszéndarabbal

Az ásvány felfedezõje, Kövecses-Varga Lajos, aki 35 éve gyûjt ásványokat. A Kárpát-medence ásványait bemutató múzeumát 1986 júliusában nyitotta meg Siófokon, a Kálmán Imre sétány 10. szám alatt. A gyûjtemény jelenlegi példányszáma mintegy 12 ezer darab. Az ásvány leírói Sajó István, az MTA Kémiai Kutatóközpontjának tudományos munkatársa és Szakáll Sándor, a Miskolci Egyetem Ásvány- és Kõzettani Tanszékének vezetõje, egyetemi docens, a miskolci Herman Ottó Múzeum Ásványtára, a legteljesebb magyarországi ásványtani anyagot õrzõ gyûjtemény alapítója.

Részletesebben: http://www.origo.hu/tudomany/20071009-tudomanyos-felfedezes-kochsandorit-az-uj-magyar-asvany.html
Kovács Pál