A 60 méter mélységben, 6 méteres szürke homokréteg alól elõkerült fatörzseket a nemzeti park szakemberei egy új, a világon eddig sehol nem alkalmazott eljárással hozták bemutatható állapotba.

Mocsári ciprusok

Eredeti helyükön egy kompresszor segítségével nagynyomású levegõvel kifújták a fák felületébõl a homokot, majd egy külön e célra gyártott eszközzel speciális anyagot injektáltak a fák külsõ részébe néhány deciméter mélységben.
Így vastag és erõs kérget hoztak létre, amivel sikerült megszilárdítani a fák külsõ részét. Ezt követõen a fák köré - fólia és purhab védelme mellett - deszkákat pántoltak.
Miután a fák ily módon szállítható állapotba kerültek, azokat speciális drótkötélvágó eszközzel talapzatukkal együtt elválasztották a lignitrétegtõl, és felhozták a bányából.
Hatalmas méterük és igen nagy súlyuk miatt három speciális közúti szállítóeszközzel lehetett csak elszállítani a fatörzseket, ezekre daruval emelték fel õket.
A ciprustörzsek átmérõje 2,6 métertõl 3,4 méterig terjed, magasságuk 2,4 méter és 4,4 méter közötti, tömegük pedig 7 tonna és 11 tonna között mozog.
A fák további megerõsítésére és konzerválására már végleges helyükön, Ipolytarnócon kerül sor: itt átlátszó, ám rendkívül erõs víztaszító mûgyanta bevonattal látják el a fák külsõ részét, a törzsek üreges közepét szintén mûgyantával és belsõ mechanikai tartószerkezettel erõsítik meg.
A hat fatörzsbõl öt a szabadban kap helyet, egy pedig fedett helyre, az október elején megnyíló Ipolytarnóci Látogatóközpontba kerül.
Az Ipolytarnóci Õsmaradványok Természetvédelmi Területen láthatók egyébként azok a lábnyomok, amelyeket kihalt állatok hagytak a talajon, és amelyek felfedezésükkor a maguk nemében szintén világszenzációt jelentettek.
Az eddig munkálatok 8,7 millió forintba kerültek, amit a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium finanszírozott.
Forrás: MTI
További információk: http://www.vendegvaro.hu/gen?genid=14763


Kovács Pál